Marek
Brocki
Warsaw
Pracuję w korporacji finansowej i zajmuję się podejmowaniem decyzji dotyczących pożyczek. Czyli każdego dnia sprawdzam scoring i odrzucam wnioski pożyczkowe lub wydaję pozytywną decyzję o przyznaniu pożyczki ratalnej i konieczności wykonania przelewu pieniędzy na konto pożyczkobiorcy.